VOE Service AB

Referensuppdrag

Utbyte av 12 kV ställverk för Paul Mattssons Fiskberedning i Ellös 2014.

Leverans av kundanpassade nätstationer till Fortum Distribution, Åstol 2013.

Leverans av kundanpassad nätstation till Fortum Distribution, Känsö 2013.

Miljösäkring av 12 kV nätstationer till Härryda Energi, 2013.

Miljösäkring av 12 kV nätstationer till Ulricehamns Energi 2013.