VOE Service AB

Installationsguide

Vad behöver jag göra när jag har bestämt mig för att installera solcellspaneler?

Under en timmes tid strålar det in tillräckligt med energi på jordens yta för att täcka hela mänsklighetens elbehov under ett års tid.

Intresset för att installera solceller på taket har exploderat under senaste åren samtidigt som tekniken för att fånga solens strålar har utvecklats och solpanelernas prisutveckling har varit gynsam för dig som investerare.

1. Inventera dina förutsättningar

Finns det bra placeringsalternativ för solcellerna och hur blir solvärmens konkurrenskraft gentemot nuvarande uppvärmningskostnad?

2. Bygglov

Ta alltid kontakt med byggnadskontoret för att få reda på lokala bestämmelser om bygglov för solcellsanläggningar.

3. Kontakta BestEl för en offert

Intresseanmälan görs via blanketten ovan.

5. Besök referenser

Den bästa kunskapskällan är anläggningar i drift. Besök och ta lärdom samt förvissa dig om att produkt och installation har varit till belåtenhet.

För information om en referensanläggning när dig kan du ringa Mikael Larsson på telefon: 0727 – 21 47 10.

6. Beställ

Säkerställ att drift-, installations- och skötselanvisningar medföljer leveransen och att det ingår tid för genomgång och kontroll för funktion.

7. Sök ekonomisk stöd

Som mikroproducent kan du ansöka om ett ekonomiskt stöd för investeringskostnaden. Detta gör du hos Länsstyrelsen –  i länet där Du bor. Ansökningsblanketter och ytterligare information om stödet finns på Energimyndighetens webbplats

8. Nätanslutning

Du måste anmäla till ditt nätbolag att du tänker installera en solcellsanläggning på din byggnad och inkopplingen till nätet måste utföras av behörig elektriker. Om du vill sälja din solel måste du kontakta en elleverantör som är villig att köpa elen och sedan upprätta ett avtal med denne.

Kolla samtidigt med din elnätsägare vad som gäller om du producerar ett överskott av el som går ut på elnätet.

Blankett för ansökan till nätbolaget (blanketten mailar du till info@bestel.se)

Solcellssystem skall kopplas in av en behörig elinstallatör!

För att kunna sälja din överskottsel måste eventuellt din befintliga elmätare bytas ut vilket ditt elnätsföretag gör.

När din anmälan är godkänd av elnätsföretaget får du ett anläggningsnummer som Du skall ange till den elleverantör du avser att sälja din överskottsel till.

9. Betala

Gör slutbetalningen när anläggningen är drifttagen och allt är till belåtenhet.

10. ROT-avdrag

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme­anläggningar.

OBS: Du kan dock inte både få det ekonomiska stödet från Länsstyrelsen och ROT-avdraget, utan här behöver Du välja ett av alternativen.