VOE Service AB

Om företaget

VOE Service AB är ett helägt dotterbolag till Västra Orusts energitjänst ek.f.

Bolaget har funnit sedan början av 2000-talet och är inriktade på leverans av tjänster och produkter inom eldistribution 0,4 – 20 kV.

T.ex. projektering och beredning, byggnation av luft och markledningar för distribution. Kompetens för byggnation och skötsel av offentlig belysning.

Inom företaget finns även kompetens inom kundanpassning av glasfiberarmerade nätstationer, solcellssystem, energitjänster som tex. energimätning och insamling av mätvärden.