VOE Service AB

Nätstationer

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

2 januari, 2015

Miljömedvetenhet och god kvalitet,

både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter, är mycket viktiga områden för oss. Därför har vi lagt ner ett omfattande arbete på både kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Vi sätter yrkesskickligheten i centrum och värnar om att alltid genomföra uppdrag med god kvalitet.

I syfte att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan identifierar vi och i möjligaste mån reducerar de mest betydande miljöaspekterna.

Vi visar ödmjukhet inför andras roller och tar ansvar genom ett respektfullt agerande samt förebygger skada och ohälsa genom att anpassa våra arbetsplatser i vår strävan att upprätthålla ett sunt och trivsamt arbetsklimat.

Genom utbildning och återkoppling engageras alla medarbetare till att uppfylla våra kunders önskemål samt att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Detta arbete syftar till att minimera vår negativa miljöpåverkan, upprätthålla en sund arbetsmiljö samt att uppfylla tillämpliga lagar och andra krav som verksamheten berörs av.

Vi samarbetar och saluför nätstation från Elsic i Tyskland.